آرژو فرمولاسیون موفق شویندهآریا پژوه

آرژو مایع دست شویی وظرف وشویی

/
آرژو نتیجه تحقیقات و آزمایشات متعدد محققین آریا پژوه است. که توانسته با فرمولاسیون بع روز و به صرفه خود نظر مصرف کنندگان را به خود جلب کند.
فرمولاسیونآریاپژوه

فرمولاسیون چیست؟

/
فرمولاسیون شامل دو بخش اساسی روش شناسی(فرمول شناسی) و مواد شناسی است . شاید این دو بخش برای خیلی از صنعتگران ساده و پیش پا افتاده باشد. ولی در اینجا با نگاهی مختصر به اهمیت و جایگاه هرکدام پی خواهیم برد.
فرمولاسیونآریاپژوه

فرمولاسیون شوینده ها

/
امروزه مصرف مواد شوینده به شدت افزایش یافته است.به طوریکه به یک صنعت درآمد زا برای صنعتگران تدبیل شده است. اما مشکلات ابتدایی و آزار دهنده مانع ورود تولید کنندگان به این صنعت درآمد زا شده است. به روزرسانی و ایجاد فرمولاسیون، کاهش هزینه تمام شده محصول، انتخاب مواد اولیه دردسترس، کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول از جمله این مشکلات اساسی است.