فرمولاسیون چیست؟

فرمولاسیون شامل دو بخش اساسی روش شناسی(فرمول شناسی) و مواد شناسی است . شاید این دو بخش برای خیلی از صنعتگران ساده و پیش پا افتاده باشد. ولی در اینجا با نگاهی مختصر به اهمیت و جایگاه هرکدام پی خواهیم برد.

فرمولاسیون شوینده ها

امروزه مصرف مواد شوینده به شدت افزایش یافته است.به طوریکه به یک صنعت درآمد زا برای صنعتگران تدبیل شده است. اما مشکلات ابتدایی و آزار دهنده مانع ورود تولید کنندگان به این صنعت درآمد زا شده است. به روزرسانی و ایجاد فرمولاسیون، کاهش هزینه تمام شده محصول، انتخاب مواد اولیه دردسترس، کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول از جمله این مشکلات اساسی است.