نوشته‌ها

فرمولاسیون چیست؟

فرمولاسیون شامل دو بخش اساسی روش شناسی(فرمول شناسی) و مواد شناسی است . شاید این دو بخش برای خیلی از صنعتگران ساده و پیش پا افتاده باشد. ولی در اینجا با نگاهی مختصر به اهمیت و جایگاه هرکدام پی خواهیم برد.